Permacultuurwerkgroep

Geplande bijeenkomst: maandag 12 februari

Doel: Samenkomen om te horen wie welke rol wil spelen in de verdere ontwikkeling van de permatuin op Fontys.
Tijd
19.00-21.00 uur
Plaats
Medeklinkert, Lange Nieuwstraat (samen eten!)
Genodigden
Gido, Sanne, Dirk, Yvette, Mirjam, Lori, Leo (afgemeld)

November 2011

Tijd
avond
Plaats
Medeklinkert, Lange Nieuwstraat
Aanwezigen
Gido, Sanne, Dirk, Yvette (ziek: Mirjam en Lori - afwezig: Leo)

Vrijdag 16 september

Tijd
14.00-16.00 uur
Plaats
Verzamelen bij de kas (= bij ingang parkeerplaats Prof. Goossenslaan 1, Tilburg (Mollergebouw).
Aanwezigen
Martin de Wolf, Leo Bakx, Yvette van Kempen

Agenda
Iedereen kan hier punten neerzetten, help de agenda invulling te geven (zet even je naam erachter als je een 'agendapunt' inbrengt, dan weten we van wie deze is).
 1. Permacultuurnieuws De Twaalf Ambachten (Leo-Yvette)
 2. Planning voor volgende seizoen - ideeën voor duurzaamheidsproject/Vakdidactiek/Agrarische biologie volgend schooljaar (Leo)
 3. Evaluatie permacultuurwerkgroep (Leo)
 4. Schooltuin FLOT (Leo) : Vooruitlopend op onze permacultuurwerkgroep bijeenkomst op vrijdag 16 september van 14-16 uur wil ik graag een suggestie doen voor de invulling van de schooltuin in het volgende seizoen. Gezien de uitbundige groei van Heermoes lijkt het mij verstandig de opzet van de tuin te wijzigen. Heermoes heeft een vochtige bodem nodig en bouwt daarin een enorm netwerk van wortels en rhyzomen tot een diepte van ongeveer 60 cm. 'Traditioneel' zou je zoiets met ernstig schadelijke giffen kunnen bestrijden of je moet de bodem tot minstens 60 cm diep uitgraven en de grond vervangen door schone aarde en er waarschijnlijk ook nog een kunststof worteldoek in leggen. Dat wordt veel te duur en is waarschijnlijk nog overbodig ook. We kunnen namelijk in plaats daarvan met verhoogde bedden gaan werken. Ik verwijs daarbij graag naar de Hügelkultur-methode van Sepp Holzer (permacultuurpionier uit Oostenrijk). Paul Wheaton heeft er recent nog een heel fraai artikel over gepubliceerd: http://www.richsoil.com/hugelkultur/. Ook Treehugger maakte er onlangs nog melding van (video's): http://www.treehugger.com/files/2011/08/how-to-build-hugelkultur-raised-beds.php. Als het jullie zinnig lijkt hier iets mee te doen, dan kunnen we dat op 16 september bespreken. Met name de reacties van de betrokken docenten (Kitty, Tom en Martin) worden zéér op prijs gesteld.

Voor of tijdens de bijeenkomst kun je zelf nog zaken ter bespreking aandragen :-)

Permacultuurwerkgroepleden

Sam Lavrijsen

s.lavrijsen@student.fontys.nl

student FLOT: Mens & Maatschappij
Johanna Leenders

starofheavens@gmail.com

student FLOT: Biologie
Leo Bakx

leo@aardwerk.org

Aardwerk / permacultuurspecialist / projectdocent permacultuurmoestuin FLOT
Len Lommerse

len.lom@hotmail.com

werkt in 'oneven' weken mee in de FLOT-tuin, heeft eigen moestuin, heeft veel tuinierervaring en is een van de koks van het vegetarisch eetinitiatief (ONS diner) van Transition Town Tilburg
John Vermeer

John.Vermeer@brabantsemilieufederatie.nl

Werkgroeplid HEET (Haaren)
Hoofd Bedrijfsvoering en Senior Projectleider bij Brabantse Milieufederatie
Secretaris bij Stichting Landschap Natuur en milieu Haaren
Yvette van Kempen

info@yvettevankempen.nl

Legt verbindingen tussen innovatieve en inspiratievolle projecten in Tilburg e.o.
Bedenker van de 'Wegwijzer naar Bewust Leven' (website, magazine, festival)
Eigen bedrijf InBeeld' concepten, lifestyle en vormgeving'
Dragon Dreaming
volgt Transistion Town Tilburg
Martin de Wolf

m.dewolf@fontys.nl

Coordinator Duurzaamheid op Fontys (Tilburg),
Pakketleider 'Scholen in actie voor biodiversiteit' (Brabantse Parel van Biodiversiteit)
Projectleider 'Educatief en eetbaar groen'
Betrokken bij 'Natuur als leerschool' (Fontys: Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg)
Auteur van het boek 'Lesgeven over duurzame ontwikkeling’ (verschijnt 6 juni 2011)
Marjolein Bezemer

mailtuurlijk@gmail.com

Volgt de permacultuur jaaropleiding en blogt over permacultuur en urban farming op www.tuurlijk.org.
Lid van de Groene Leonardo's aan de UvT
Irene Verbeek

itverbeek@gmail.com

Eigen bedrijf .... (prezi over permacultuur)
Marije van der Park

contact@marijevanderpark.nl

Bureau Marije van der Park
-NatuurSUPER-Marije.pdf (Eindhoven)
Aardwerk vrijwilligster (A-team)
Elan Flach

elanflach@hotmail.com

Ontwerpster Publieke Ruimte
Aardwerk vrijwilligster (A-team)
Toekomstige bewoner van Freetown in Denemarken (nov 2011)
Alex Dinslage

a.dinslage@fontys.nl

Heeft 9 dagen cursus bij Taco gevolgd
1 ha aan huis: permacultuur
Netwerk permacultuurkenners


Catharina de Bruin

catharinadebruin@hotmail.com

catharinadebruin.nl
Transistion Town Rijen
Atelier Famous, recycle with love (Tilburg)
Dragon Dreaming
Arjan de Vries

info@resilientculture.com

Resilient Culture (Eindhoven)
Mailinglijst


Irma Lamers

irma.lamers@xs4all.nl

Mede-oprichter van Transition Town Tilburg
Mede-initiator van Goei Eete
Betrokken bij Urban Farming project in Tilburgse binnenstad (via BMF)
Eigen bedrijf ABC-communicatie
Blog Pietsie Transietsie
Martijn Ballemans

mballemans@gmail.com

Werkt bij de Nieuwste School in Tilburg
Heeft PDC in Finland gedaan (zomer 2011)
Heeft eigen permacultuurtuin in Dongen
Sebastiaan Verkuijl

s850602001@stoashogeschool.nl

student aan de STOAS: communicatie & natuur
onderzoeksproject als stage gedaan naar Nieuwe Warande in Tilburg-Noord
interesse in Transition Town werkvormen
Huub Glas

huub@zevendeugden.nl

Eigen bedrijf 'Zeven Deugden'
Betrokken docenten FLOT tuin


Kitty Walraven
Annie Verhoeven
Maillijst
huub@zevendeugden.nl,
irma.lamers@xs4all.nl,
catharinadebruin@hotmail.com,
info@resilientculture.com,
a.dinslage@fontys.nl,
elanflach@hotmail.com,
contact@marijevanderpark.nl,
itverbeek@gmail.com,
mailtuurlijk@gmail.com,
m.dewolf@fontys.nl,
info@yvettevankempen.nl,
John.Vermeer@brabantsemilieufederatie.nl,
len.lom@hotmail.com,
leo@aardwerk.org,
s850602001@stoashogeschool.nl,
mballemans@gmail.com,
starofheavens@gmail.com,
s.lavrijsen@student.fontys.nlBijeenkomst 10 juni 2011

Aanwezig
Leo Bakx,Yvette van Kempen, Irene Verbeek, Alex Dinslage, Arjan de Vries
Agenda
 1. Verslag van open dag FLOT-tuin in Biodiversiteitsweekend (20 mei)
 2. Planning voor volgende seizoen - ideeën voor duurzaamheidsproject/Vakdidactiek/Agrarische biologie volgend schooljaar (Leo)
 3. Mogelijkheid om een tentoonstelling in te richten in Bureau Nachtburgemeester in Emmapassage over permacultuur, initiatieven in Tilburg (Yvette)
 4. Marjolein zoekt een stageplek vanaf sept/okt, input vanuit de werkgroep is welkom: Ostrea (zie punt 6 en contact met Irene opnemen)
 5. Symposium organiseren rondom permacultuur, voedselgemeenschappen in Tilburg (in de week van de smaak: 1 t/m 9 oktober) met lezing door Fransje de Waard (zij komt kennismaken op 17 juni om 11.00 uur, samen lunchen: schuif gerust aan) (Yvette) zie ook blz. 5 van magazine Bewust Leven
 6. Gezocht: iemand die een permacultuur(moes)tuin wil aanleggen en kennis wil delen met Marianne van Ostrea in de Moer (oesterzwam/shitakekwekerij, minicamping De Zwammenberg, streekrestaurant in oprichting) (Yvette en Len)
 7. Voorstel: Datum volgende werkgroepbijeenkomst via datumprikker plannen, zodat ook de afwezigen vandaag input kunnen geven? (Yvette)
 8. Rondvraag (Irene zoekt 1 ha in de buurt van St. Oederoede voor het verbouwen van groente/fruit/bloemen etc. permacultuur) - Mensen gezocht om Permablitz te realiseren in Tilburg bij Raadsleden (zet Permacultuur op de politieke agenda!) - continuiteit voor het werken in de FLOT-tuin: zijn er Groene Leonardo's (UvT) of studentenverenigingen die hier zin in hebben?

Verslag bijeenkomst 29 april 2011

Aanwezigen: Leo Bakx, Martin de Wolf, Johanna Leenders, John Vermeer, Yvette van Kempen, Marije van der Park, Marjolein Bezemer, Lenneke Lommerse, Elan ....

Agenda
terugkomen op de bijeenkomst van 18 maart;
14.15-15.00 uur
1. Opzet van de werkgroep
Vandaag waren er drie nieuwe gezichten aan tafel: Marije, Marjolein en Lenneke. Vandaar dat we nog een nieuwe voorstelrondje hebben gedaan.
15.00-16.00 uur
2. Open dag PermaSchooltuin biodiversiteitsweek (20 mei)
o Ontwerpen tentoonstelling
Johanna : maakt een programma voor die dag - inventariseert wat er nodig is om die dag mogelijk te maken - communicatie (intern en extern).
(aandachtspunt hierbij is de vindbaarheid van de tuin en de kas + betrekken van de biologiesectie)
3. Demonstratietuin ter aansluiting van Martin’s plannen
o Wat is er (niet) gebeurd sindsdien?
o Wat moet er nog gebeuren?
o Hoe wordt dat bereikt?
4. Stand van zaken van de PermaSchooltuin
o Huidige tuin
o Wat gaat er komen en wat is zijn functionaliteit
o Door wie en wanneer kan er gebruik van gemaakt worden?

Verslag bijeenkomst 18 maart 2011

Op 18 maart was de eerste bijeenkomst van de permacultuurwerkgroep. Het betrof een kennismaking met coordinator Duurzaamheid van Fontys: Martin de Wolf.
Aanwezigen: Leo Bakx, Martin de Wolf, Irma Lamers, Sam Lavrijsen, Johanna Leenders, John Vermeer en Yvette van Kempen.
Het volgende is besproken:
- Voorstelrondje
- Martin heeft uitvoerig zijn Brabantsbrede schooltuinenproject toegelicht
- Het maken van een opzet/plan om meer mensen te binden aan een werkgroep TTT / Fontys
- Ontwerpen demonstratie tuin die aansluiting vind bij de plannen van Martin
- Nieuwe bijeenkomst op 29 april met Martin de Wolf.
- Nieuwe afspraak werkgroep TTT plannen, waarbij liefst ook andere geinteresseerden aanwezig zijn (evt Niels en Laura)Bestaande permacultuurinitiatieven 013

FLOT-permacultuurmoestuin
Prive permacultuurmoestuin met educatief centrum (in nabije toekomst) Dongen
Permacultuurtuin bij de Kleine Aarde in Boxtel (Ecodorp Brabant)
Permacultuurmoestuin in wording (Yvette van Kempen, Berkdijksestraat, Tilburg)
Permacultuurachtertuin (Irma Lamers, Berkengaarde, Tilburg)

Contactpersonen

Leo Bakx (aardwerk.org) Gilze-Rijen
Irene Verbeek (.....) St. Oederode

Interessante websites

www.permacultuur.net
www.permacultuurnederland.nl
www.tttilburg.wordpress.com; blog over projecten Transition Town Tilburg, met o.a. aandacht voor permacultuur
www.tilburg.transitiontowns.nl, blog en achtergrondinformatie over Transition Town Tilburg
www.transitiontowns.nl, informatie over het concept achter Transition Towns, een initiatief van permacultuurdocent Rob Hopkins
aardwerk.org
www.tuurlijk.org; blog over de avonturen in een nieuwe permacultuurtuin.